Skip to main content

Powierzenie wytwarzania produktów własnej marki innemu podmiotowi na pierwszy rzut oka może wiązać się z ryzykiem, zwłaszcza jeśli chodzi o suplementy diety i żywność specjalnego przeznaczenia. W Polsce często powtarzany jest mit, dotyczący wielu przestrzeni życiowych, w tym biznesu, jakoby osoby trzecie nigdy odpowiednio nie dbały o nasz prywatny interes. Nie ma co się więc dziwić, że pomimo chęci wypuszczenia na rynek nowych produktów, firmy odczuwają obawy przed podpisaniem kontraktu na produkcję z zewnętrznym producentem. Czy jest to zasadne? Z pewnością nie, gdyż obecny rynek produkcji kontraktowej kładzie nacisk na jak najwyższe standardy. Więcej na ten temat dowiesz się z poniższego tekstu.

Czym jest produkcja kontraktowa i jakie są jej założenia?

O produkcji kontraktowej mówimy w sytuacji, w której to pomysłodawca produktu zleca jego wytwarzanie innemu podmiotowi, który dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i wykwalifikowaną kadrą. Można powiedzieć, że jest to forma outsourcingu produkcji, gdzie zleceniodawca opracowuje autorską formułę i wygląd wyrobu, natomiast producent kontraktowy zobowiązuje się do wytwarzania go ściśle według otrzymanych wytycznych.

Produkcja kontraktowa jest szansą na wypuszczenie na rynek produktów przez firmy, które nie posiadają własnej linii produkcyjnej niezbędnej do ich wytwarzania i aktualnie z jakichś względów nie mają możliwości jej stworzenia.

Jak wygląda zarządzanie produkcją kontraktową?

Produkcja kontraktowa wiąże się z koniecznością nawiązania harmonijnej współpracy na linii zleceniodawca — producent. W tym modelu produkcyjnym to firma zlecająca odpowiedzialna jest za opracowanie zamysłu, składu i formy produktu, jak również ma pełen wgląd w proces produkcji i prawo do kontroli standardu ich wytwarzania. Kluczowymi aspektami okazują się więc podpisanie umowy dokładnie określającej zasady kooperacji oraz bezproblemowa komunikacja.

Produkcja kontraktowa a marka własna — podobieństwa i różnice

Często zdarza się sytuacja, w której myli się produkcję kontraktową z pojęciem marki własnej. Mimo że na pierwszy rzut oka modele te wydają się być bardzo podobne, to jednak istnieje jedna zasadnicza różnica. W marce własnej zlecenie produkcji wiąże się ze zgodą na opracowanie formuły wyrobu przez producenta kontraktowego.Natomiast zleceniodawca odpowiada jedynie za opakowanie, oznaczenie swoim logiem i dystrybucję. Marka własna jest więc korzystnym rozwiązaniem dla firm, które nie mają możliwości samodzielnego zaprojektowania składu produktu.

Najważniejsze zalety produkcji kontraktowej suplementów diety i odżywek

Rynek suplementów diety i rozmaitych odżywek stale rośnie, stąd też może być dobrym miejscem do rozpoczęcia dochodowego biznesu. Jednak, aby wyprodukować tego typu żywność, z pewnością potrzebny jest ogrom wiedzy i właściwy park maszynowy. A to oczywiście generuje ogromne koszty na start. Dzięki produkcji kontraktowej można wypuścić linię produktów, nie posiadając przy tym sztabu ludzi i osprzętu, a jedynie dopracowany pomysł.

Korzyści z produkcji kontraktowej, to m.in.:

 • obniżenie kosztów produkcji,
 • możliwość skorzystania z profesjonalnej kadry wykwalifikowanych specjalistów zewnętrznego podmiotu, co pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną,
 • szansa na większe skupienie się na dystrybucji i marketingu,
 • elastyczność procesu produkcji,
 • optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów,
 • redukcja ryzyka inwestycji.
sztab firmy rozważający wdrożenie produkcji kontraktowej suplementów

Obowiązki i odpowiedzialność producenta kontraktowego suplementów diety

Wynajęta do produkcji kontraktowej fabryka nie tylko użycza zleceniodawcy własną linię produkcyjną, ale również odpowiada za należyte wytwarzanie powierzonych dóbr. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której to zleceniobiorca wypuszcza produkty miernej jakości lub niezgodne z przyjętymi założeniami. Zatem firma produkcyjna musi kłaść szczególny nacisk na:

Jakość produktów

Zarówno zleceniodawcy, jak i producentowi kontraktowemu powinno zależeć, aby ostateczny produkt spełniał wysokie standardy jakościowe. Jak wiadomo, słaba jakość sprawia, że klient jest rozczarowany i nie kupi danego suplementu czy odżywki ponownie, co z kolei przekłada się na brak korzyści finansowych obu podmiotów.

Bezpieczeństwo i zgodność z normami

Mimo że suplementy diety i odżywki nie są lekami, to jednak ich produkcja jest szczegółowo określona przez prawo. Brak zastosowania się do tych wytycznych może skutkować wysokimi karami i wycofaniem produktu z rynku.

Opakowanie produktów

Produkt trafiający do sprzedaży musi przyciągnąć uwagę klienta, stąd też producent kontraktowy powinien zadbać o estetyczne opakowanie, wykonane zgodnie z projektem przedstawionym przez zleceniodawcę.

Terminowość

Mimo że zarządzanie łańcuchem dostaw i planowanie sprzedaży to zadanie zleceniodawcy, to jednak ściśle wiąże się to z firmą produkcyjną. Jeśli produkty nie dotrą na czas, zleceniodawca nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań względem swoich dystrybutorów, inaczej obie firmy mogą ponieść straty finansowe.

Poufność

Firmy oferujące produkcję kontraktową mają dostęp nie tylko do autorskich formuł, ale i danych wrażliwych firmy zlecającej. Ich ujawnienie mogłoby doprowadzić kontrahenta do poważnych strat i utraty pozycji na rynku.

Nieetyczne zachowania w produkcji kontraktowej

Zarządzanie produkcją kontraktową zależne jest nie tylko od zleceniodawcy, ale i firmy produkcyjnej. Z obu stron niedopuszczalne są nieuczciwe praktyki, takie jak:

 • naruszenie ustaleń umowy produkcji kontraktowej,
 • niedotrzymywanie terminów,
 • wprowadzanie w błąd,
 • fałszowanie faktycznego składu produktów,
 • używanie niepełnowartościowych komponentów,
 • zatrudnianie niekompetentnych pracowników,
 • nietrzymanie się norm i wytycznych,
 • kopiowanie produktów już istniejących na rynku,
 • podpisanie się pod nie swoim produktem.

Takie zachowania są wysoce nieetyczne, przez co obie strony mogą znacznie ucierpieć i stracić swoją pozycję na rynku.

proces produkcji suplementów diety

Mierna jakość produktu — kto za nią odpowiada?

Produkcja kontraktowa zakłada, że zleceniodawca ma prawo oczekiwać pełnowartościowego produktu. Jeśli jednak faktyczny stan produktu odbiega od standardów i ustaleń dotyczących specyfikacji, zleceniodawca ma prawo żądać od producenta naprawy błędów, poprawy jakości, a nawet rekompensaty za wadliwe produkty. Warto zwrócić uwagę, czy w umowie zostały zawarte warunki reklamacji i postępowanie w razie wyniknięcia sporu.

Produkcja kontraktowa — komu ją zlecić?

Na rynku producentów kontraktowych istnieje wiele rzetelnych firm, oferujących bezpieczną i etyczną współpracę. Wśród nich jesteśmy i my – Exim Pharma! Wybierając nasze laboratorium, zyskujesz pewność nie tylko doskonałej jakości ostatecznego produktu, ale i przyjemnej, bezproblemowej współpracy. Dokładamy starań, aby kontakt z klientem przebiegał w atmosferze wzajemnego zrozumienia i spełniamy wszelkie oczekiwania. Nasze wieloletnie doświadczenie i dbałość o wysokie standardy owocuje wieloma udanymi współpracami i rzeszą zadowolonych klientów. Pamiętaj: Produkcja kontraktowa nigdy nie powinna być przykrym doświadczeniem!

suplementy diety marki własnej

Etyka produkcji kontraktowej suplementów diety — Podsumowanie

Produkcja kontraktowa to zlecenie produkcji artykułów autorskiego pomysłu zewnętrznej firmie, oferującej wykorzystanie jej maszyn, umiejętności i doświadczenia. W tym modelu produkcyjnym niezwykle ważne staje się wzajemne zaufanie i etyka działania obu firm. Należy pamiętać, że zarówno zleceniodawca, jak i firma produkcyjna odpowiadają za ostateczną jakość i bezpieczeństwo suplementów i odżywek. Przestrzeganie norm i etyki biznesowej jest opłacalne dla obu stron, w postaci wysokiej sprzedaży produktów i tym samym generowanych zysków.