Skip to main content

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki cookie zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.

Jakie pliki „cookies” są używane przez nas?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Polityka prywatności a pliki „cookies”

Pliki „cookies” gromadzą dane osobowe i mogą być zbierane tylko i wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz użytkownika. W związku z polityką eximpharma.eu dane są zaszyfrowane dzięki czemu uniemożliwiają dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

www.eximpharma.eu korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.eximpharma.eu lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. 

o    1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony Internetowej.
 • 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem jest spółka EXIMPHARMA SP.ZO.O. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ogrodowa 37/50, 00-873 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000588834; NIP: 5272751680; REGON: 363092038; o kapitale zakładowym: 50 000 zł., wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: info@eximpharma.eu,  numer telefonu kontaktowego: (+48) 531 58 66 00  (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora) – zwana dalej „Administratorem”.
 • 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej „RODO”)  ;
 • 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

o    2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 • 1. Możliwe cele zbierania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora:
  • kontakty i korespondencja;
  • udzielanie odpowiedzi na wiadomości przesłane za pomocą formularza kontaktowego
  • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy o Współpracy.
 • 2. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.
 • 3. Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Użytkowników:
  • w przypadku Użytkownika, który korzysta w Stronie Internetowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • w przypadku Użytkownika, który korzysta w Stronie Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Stronie Internetowej.
 • 4. Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkowników:
  • korzystających ze Strony Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego, temat i informacje zawarte w wiadomości.
 • 5. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów wymienionych w pkt 1.  
 • 6. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes, który polega na udzielaniu odpowiedzi na wiadomości oraz kontaktach i prowadzeniu korespondencji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub czynności poprzedzających zawarcie umowy.  

o    3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 • 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
 • 2. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO, tj. dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

o    4. PLIKI COOKIES

 • 1. W Stronie Internetowej wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia Użytkownikowi  maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Strony Internetowej, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Użytkownika prezentowanych treści reklamowych, w tym partnerów i reklamodawców Administratora. Podczas wizyty Użytkownika w Stronie Internetowej, mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Użytkownik  został odesłany do witryny Strony Internetowej, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, identyfikatora Użytkownika.
 • 2. Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Stronę Internetową może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez Użytkownika i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Strony Internetowej, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter Danych Osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi.
 • 3. Pliki cookies wykorzystywane w Stronie Internetowej służą przede wszystkim dostosowaniu jego zawartości do preferencji Użytkownika oraz zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.
 • 4. Pliki cookies wykorzystywane w Stronie Internetowej nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Użytkownika, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W Stronie Internetowej używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
 • 5. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics – internetowe narzędzie wykorzystywane przez Stronę Internetową do analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań), znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics..
 • 6. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Internetowej (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.
 • 7. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
 • 8. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
 • 9. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Strony Internetowej, przykładowo wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

o    5. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 • 1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki.
 • 2. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych..

o    6. ZABEZPIECZENIA

 • 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • 2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  • Certyfikat SSL na stronach Strony internetowej, na których podawane są dane Użytkowników.

o    7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Stronę Internetową może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.
 • 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki– może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
  • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
 • 3. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Strony Internetowej informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
 • 5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 06.11.2023 r.